Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2020

Bắt buộc cập nhật mã ngành mới khi thay đổi đăng ký kinh doanh?

Kể từ ngày 20/8/2018, Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam mới chính thức được áp dụng. Vậy, doanh nghiệp có bắt buộc phải cập nhật mã ngành kinh tế mới khi thay đổi đăng ký kinh doanh không? Bắt buộc phải cập nhật mã ngành kinh tế mới hay không? Để hướng dẫn việc […]

Hướng dẫn thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật 2021 nhanh chóng

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có thể là một hoặc nhiều người và được phép thay đổi. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật 2021 là một trong những thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì? […]

Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên mới nhất

Khi Nghị định 122/2020/NĐ-CP và Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT có hiệu lực thì thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên có sự thay đổi. Các cá nhân, tổ chức cần cập nhật thủ tục này. Hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên * Thành phần hồ sơ: 1. Giấy đề nghị đăng ký […]

Đã có mức lương tối thiểu vùng năm 2021

Mức lương tối thiểu vùng năm 2021 mới đây đã được Chính phủ nhắc đến tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP. Đã có mức lương tối thiểu vùng năm 2021 (Ảnh minh họa) Cụ thể, tại quy định về chế độ của hòa giải viên lao động, trọng tài viên lao động, Hội đồng trọng tài lao động, […]