Đã có mức lương tối thiểu vùng năm 2021

Mức lương tối thiểu vùng năm 2021 mới đây đã được Chính phủ nhắc đến tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

muc luong toi thieu vung nam 2021

Đã có mức lương tối thiểu vùng năm 2021 (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại quy định về chế độ của hòa giải viên lao động, trọng tài viên lao động, Hội đồng trọng tài lao động, Điều 96 và Điều 103 Nghị định 145 quy định như sau:

Điều 96. Chế độ, điều kiện hoạt động của hòa giải viên lao động

1. Hòa giải viên lao động được hưởng các chế độ:

a) Mỗi ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động do cơ quan có thẩm quyền cử được hưởng tiền bồi dưỡng mức 5% tiền lương tối thiểu tháng tính bình quân các vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ (từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ)…

Điều 103. Chế độ, điều kiện hoạt động của trọng tài viên lao động, Hội đồng trọng tài lao động

1. Trọng tài viên lao động được hưởng các chế độ:

a) Mỗi ngày thực tế nghiên cứu hồ sơ vụ việc, thu thập bằng chứng và tiến hành cuộc họp giải quyết tranh chấp lao động theo phân công thì được hưởng tiền bồi dưỡng mức 5% tiền lương tối thiểu tháng tính bình quân các vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ (từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ)…

Thông qua quy định này, có thể thấy, từ ngày 01/01/2021, mức lương tối thiểu vùng vẫn thực hiện theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Mức lương

Địa bàn áp dụng

4.420.000 đồng/tháng Doanh nghiệp thuộc vùng I
3.920.000 đồng/tháng Doanh nghiệp thuộc vùng II
3.430.000 đồng/tháng Doanh nghiệp thuộc vùng III
3.070.000 đồng/tháng Doanh nghiệp thuộc vùng IV